Obchodní podmínky

PROVOZOVATEL:

Balonky - potisk sro

K Zeleným domkům 192/12

148 00 Praha 4 – Kunratice

IČO: 05464587

DIČ: CZ05464587

mobil: 00420 725 459 427

email: info@partyraj.cz

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. 

I.Objednávka

Kupní smlouva je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu a vzniká na základě závazného potvrzení objednávky.Za závazné se považuje potvrzení telefonické, faxové případně e-mailové, a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není považováno za závazné) .Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného tovaru.Predávajúcim potvrzená objednávka (nebo její část) je považována za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek dohodnutých v čase potvrdenia.Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počet), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení. Termín doručení objednávky je 2 - 3 prac. dny od přijetí  platby.   

II.Storno objednávky

1.Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrdením.Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodania.V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednaním.Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavně v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. 

2.Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

1 / objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.)

2 / zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele tovaru.V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupe.V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny , bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů.


III.Odstúpenie od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

Ve smyslu ustanovení § 12 zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji (zákon č.108 / 2000 Sb) máte právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě Váš dopis o odstoupení od smlouvy doručený predávajúcemu.Toto právo máte iv případě, pokud jste si zboží objednané prostřednictvím internetu vyzvedli osobně přímo u predajcu.Ak se rozhodnete pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

- Kontaktujte nás (viz kontakt), že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a Vaším číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.

- Pokud jste již zboží obdrželi a převzali, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:

1. zboží musí být v původním nepoškozeném obalu

2. zboží nesmí být použit

3. zboží musí být nepoškozené

4. zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)

5.zašlite spolu s dokladem o koupi

-Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).

-Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

-V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

IV.Ochrana osobních dat

Respektujeme vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní dáta.Tieto data chráníme před zneužitím a zaručujeme vám že nikdy neposkytneme třetímu subjektu vaše kontaktní informace a údaje o vašich nákupech.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a vašich nákupech za výše stanovených podmienok.Registráciou zákazníka, žadatele o novinky, účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě e-mailem nebo telefonicky.Ak si nadále nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě.

Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem) .Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.


Reklamační podmínky

Reklamace mechanického poškození z přepravy

Zákazník je povinen zkontrolovat obal zásilky a převzít ji jen když není poškodená.V opačném případě je nutné sepsat s řidičem protokol o škodě nebo zásilku odmítnout prebrať.Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné nahlásit okamžitě po převzetí zásielky.Neskoršie reklamace tohoto charakteru nebudou akceptované s ohledem na reklamační podmínky prepravcu.Doprava je hrazena zákazníkem.

Odpovědnost za vady zboží a záruka, reklamace

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho prevzatí.Ak je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží av případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravcu.Zodpovednosť za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, jelikož veškeré zboží je pojištěno. na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit okamžitě po jeho odhalení, tj.ihneď po prvním použití výrobku.Neskoršie reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznať.Pred prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně slovenského / českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

Zákazník je povinen při převzetí výrobku (osobním i neosobním) zkontrolovat kompletnost balenia.Pri doručení kurýrem musí kupující sepsat reklamační protokol na místě o nekompletnosti balenia.Pri osobním odběru je kupující povinen zkontrolovat si obsah balení okamžitě, dodatečné reklamace nebudou akceptovány.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené používaním.Kratšiu životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se ani reklamovat.

Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakúpená.Predávajúci rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do sedmi pracovních dnů (na základě vyjádření autorizovaného servisu) .Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady.

Postup reklamace

Při uplatňování reklamace dodržujte prosím následující postup:

1.Pošlite e-mail (nebo dopis) kde uvedete hlavně typ výrobku, jeho objednávkové číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady.

2.Do 24 hodin (v pracovní dny) Vám budou zaslány informace o dalším postupu (adresa autorizovaného servisního střediska, které je nejblíže Vašemu bydlišti nebo jiný postup doporučený naším prodejcem).

3.Pošlite zboží na určenou adresu spolu s popisem závady, a dokladem o koupi.